Биснес Консулт

"Заедно можем повече!"

Консултации за проекти
по еврофондове

Мисията ни е да помогнем на фирмите в България да увеличат конкурентноспособността си чрез осигуряване на безвъзмездна помощ от европейските фондове за обновяване на оборудването, въвеждане на нови технологии и оптимизиране на бизнес процесите, развитие на системите за качество и човешките ресурси.

Go to top of page